Khoa Hóa học
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khoa Hóa học ngày nay nguyên là Tổ Hóa học thuộc Khoa Hóa-Sinh vào thời gian ...
Tin chi tiết

Lịch thi Học kỳ II (lần 1) năm học 2009 - 2010
Thứ ba 27/04/2010
Lịch thi Học kỳ II (lần 1) năm học 2009 - 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA HÓA HỌC

 

LỊCH THI HỌC KỲ II ( LẦN 1) NĂM HỌC 2009 – 2010

 

HT Thi: Tự luận

Thời lượng: 90 phút

 

TT

MÃ HP

TÊN HP

SỐ TC

NGÀY THI

GIỜ THI

LỚP

1

HH365

KT xử lý nước và nước thải

3

5/5/2010

7giờ

K30A+K30B

2

HH325

Phân tích hữu cơ

2

7/5/2010

7giờ

K30A+K30B

3

HH2116

 Hóa lượng tử

3

7/5/2010

9 giờ

K31

4

HH256

Cơ sở hóa lượng tử

3

7/5/2010

9 giờ

K30

5

HH264

Điện hóa học ứng dụng

2

10/5/2010

7 giờ

K30A+K30B

6

HH260

Phân tích thực phẩm

2

13/5/2010

7 giờ

K30A

7

HH284

Vật liệu composite

2

13/5/2010

7 giờ

K30B

8

HH263

Chất màu vô cơ

2

16/5/2010

7giờ

K30A

9

HH272

Hóa học xúc tác

2

16/5/2010

7giờ

K30B

10

HH2115

Hóa lý 3

3

16/5/2010

9 giờ

K31

11

HH304

Hợp chất cao phân tử

2

16/5/2010

9 giờ

K30

12

HH305

Hóa học chất keo

2

16/5/2010

9 giờ

K30

13

TN1115

Xác suất thống kê

3

16/5/2010

13 giờ

K32

14

TN110

Xác suất thống kê

3

16/5/2010

13 giờ

K32

15

HH1101

PP Luận NCKH

2

16/5/2010

15 giờ

K33

16

HH115

PP Luận NCKH

2

16/5/2010

15giờ

K30

17

HH259

Phân tích môi trường

2

18/5/2010

7giờ

K30A

18

HH373

Hóa lý hữu cơ

2

18/5/2010

7giờ

K30B

19

HH261

Các pp phân tích hạt nhân

2

21/5/2010

7giờ

K30A

20

HH271

Chất màu hữu cơ

2

21/5/2010

7giờ

K30B

21

HH2119

Xử lý số liệu

2

23/5/2010

7giờ

K31

22

HH206

Xử lý số liệu

2

23/5/2010

7giờ

K30

23

HH341

HH xử lý khí và rác thải

2

24/5/2010

7giờ

K30A+K30B

24

HH270

Hóa học tinh dầu

2

26/5/2010

7giờ

K30B

25

HH2111

Hóa hữu cơ 1

3

30/5/2010

13giờ

K32

26

HH215

Hóa hữu cơ 1

4

30/5/2010

13giờ

K30

27

HH1102

An toàn phòng thí nghiệm

3

30/5/2010

15giờ

K33

28

HH116

An toàn phòng thí nghiệm

2

30/5/2010

15giờ

K30

 

Ghi chú:

Các môn còn lại sẽ được tiếp tục xếp lịch thi trong tháng 6. Đề nghị sinh viên theo dõi.

 

 


Ðơn vị : Khoa Hóa học


Các tin đã đăng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
40452444